El procés artístic es preveu realitzar a través de diferents laboratoris de creació durant el 2024,
on realitzarem un treball de recerca sobre el llenguatge del grup i el llenguatge individual de
cada intèrpret. L’objectiu és transmetre coneixements i eines de treball durant les trobades, i
projectar en el temps la incorporació de noves estratègies i matèries físiques que puguem
reconèixer com a pròpies dins del grup.
Mal Pelo treballa amb la idea de crear un ecosistema on els intèrprets es puguin sentir
estimulats a compartir el seu llenguatge personal i, al mateix temps, aprendre dels altres
intèrprets-creadors que els acompanyen en el procés de creació.
La transmissió és una eina bàsica i essencial en el propi desenvolupament de la dansa.
Coneixements, tècniques, estètiques, valors i mirades sobre l’escena, qüestionaments sobre el
cos i les seves representacions son paràmetres que han evolucionat en la història de la dansa
en gran part per la convivència intergeneracional entre coreògrafs, intèrprets i creadors.
Estem interessats en compartir la nostra experiència i que aquesta sigui traduïda i incorporada
per altres cossos i altres maneres de viure-la i habitar-la. Al mateix temps que persisteix la
necessitat i la passió de conèixer noves generacions de creadors que estan acabant la seva
formació.
La transmissió no es produeix en sentit únic, sempre es viu en les dues direccions.
El procés de creació es durà a terme entre el juny del 2024 i l’abril del 2025 i s’estrenarà al
Mercat de les Flors, Barcelona.

Properes dates

Carregant...